Wzrosło oprocentowanie. Dlaczego tak dużą część raty stanowią odsetki, choć do tej pory było inaczej?

Bank nalicza odsetki codziennie i pobiera je raz w miesiącu, jako część raty. Stanowią one jego wynagrodzenie za pożyczony kapitał. Im wyższe oprocentowanie, tym wyższe odsetki w racie. W poniższej tabeli możesz sprawdzić, jak zmiana oprocentowania wpływa na wysokość raty oraz jej składowych: odsetek i kapitału.

Jak sprawdzić, czy odsetki są prawidłowo policzone?

Możesz je policzyć następująco:

np.  100.000 x 6% x 30 dni / 365 dni = 493,15 zł

Odsetki w każdej kolejnej racie są obliczane według tych samych zasad.

Ze względu na specyfikę wzoru wykorzystywanego do obliczania raty równej, wraz ze wzrostem oprocentowania rata rośnie, przy czym jej część odsetkowa rośnie, a część kapitałowa maleje.

Powoduje to, że wolniej spłacasz kapitał i rośnie łączna suma odsetek zapłaconych bankowi.

Jeżeli zależy Ci, żeby część kapitałowa nie malała, musisz dodatkowo nadpłacać kapitał, albo niestety zgodzić się na to, że zapłacisz więcej odsetek.

Inaczej jest, jeśli kredyt jest spłacany w ratach malejących – wtedy odsetki rosną identycznie, jak w racie równej, ale wartość części kapitałowej raty pozostaje bez zmian. Powoduje to, że przy wzroście oprocentowania spłacasz kapitał tak samo szybko, jak wcześniej, ale  rata malejąca rośnie w większym stopniu, niż rata równa.

Jeśli chcesz płacić mniej, sprawdź tekst: Jak obniżyć ratę kredytu?