Wakacje kredytowe

O wakacjach kredytowych napisano już w prasie prawie wszystko. Ogólne zasady wnioskowania o „wakacje kredytowe” przypomnę na zakończenie tego wpisu, ale wcześniej chciałbym dodać cos od siebie.

Czy warto?

Według mnie warto skorzystać. Można zostać zwolnionym z łącznie 8 rat. Efektem wakacji będzie zmniejszenie oprocentowania do 0% na okres łącznie  8 miesięcy, a kapitał każdej opuszczonej raty zostanie przeniesiony na koniec kredytu. Daje to sporą kwotę, która zostaje w kieszeni. Można z niej zrobić dobry użytek.

Czym straszą banki?

Niektórzy zastanawiają się, czy warto korzystać z wakacji, szczególnie, że banki straszą „że informacja o wakacjach zostanie przekazana do BIK”.
Skutkiem tego miałyby być później problemy z dostaniem kolejnego kredytu.
Taka obawa wydaje mi się bezpodstawna,  bo banki wiele by na tym straciły. Myślę, że nie zechcą odciąć od kredytu milionów rzetelnych kredytobiorców tylko dlatego, że skorzystali z uprawnienia nadanego każdemu kredytobiorcy w majestacie prawa.

Ja też jestem na wakacjach 🙂

Swój wniosek o „wakacje kredytowe” złożyłem 29.07 w Banku Millennium i już z nich korzystam. Od razu złożyłem na dwa miesiące, aby do tego tematu na razie nie wracać.

Czy informacje o moich wakacjach kredytowych są w BIK?

Dzisiaj, czyli 3.08.2022 mój raport BIK nie zawiera jeszcze żadnych informacji  o wakacjach kredytowych Pewnie pojawią się po dniu płatności raty, czyli po 15.08.2022.

Testowo postanowiłem sprawdzić, czy dostanę kredyt gotówkowy. Złożyłem wniosek w mBanku 3.08.2022 i kredyt gotówkowy mam przyznany 😀.

Co jeśli macie dwa kredyty?

Zgodnie z ustawą prawo do zawieszenia spłaty kredytu jest nadane konsumentowi, co oznacza, że każdy z kredytobiorców ma odrębne prawo do zawieszenia wybranej przez siebie umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Odpowiednie oświadczenie dotyczące w/w warunku jest częścią wniosku o wakacje kredytowe, a  oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jestem sobie w stanie wyobrazić różne sytuacje spełniające powyższy warunek, kiedy jedno ze  współmałżonków zawiesza kredyt na jedną nieruchomość, a drugie inny kredyt, na inną lub również tę samą nieruchomość.

Ogólne zasady „wakacji kredytowych”

·      Z wakacji kredytowych mogą skorzystać Klienci posiadający umowy o kredyt hipoteczny w PLN zawarte do dnia 30 czerwca 2022 (włącznie), której zakończenie okresu kredytowania przypada po 1.01.2023

·      Wakacjami objęte są umowy o kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym (opartym o formułę wskaźnika WIBOR), jak również kredyty z okresowo stałą stopą procentową (stała przez 5 albo 10 lat).

·      Klient może złożyć wniosek o wakacje do jednej umowy o kredyt hipoteczny zawartej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

·      Zawieszenie spłaty kredytu w ramach ustawowych wakacji kredytowych dotyczy rat przypadających do zapłaty począwszy od 1 sierpnia 2022, przy czym:

o  w 2022 – Klient może zawiesić spłatę kredytu max. na 2 miesiące w każdym kwartale,·

o  w 2023 – Klient może zawiesić spłatę kredytu max. na 1 miesiąc w każdym kwartale.

·      Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu.

·      W czasie zawieszenia kredytobiorca nie musi realizować płatności związanych z umową – nie nalicza odsetek i nie pobiera innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych pobieranych w ustalonych
wcześniej terminach.

·      Okres kredytowania i daty umowne zostają przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu.

·      Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców.