Ministerstwo Pracy chce umożliwić wycofywanie składek z drugiego filaru emerytalnego. Szykują się duże zmiany w przepisach

Znane są już założenia nowelizacji ustawy regulującej działanie Otwartych Funduszy Emerytalnych i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyi przepisów od których będzie zależeć wysokość naszych przyszłych emerytur. Zmiany mogą dotyczyć ponad 14 mi-lionów pracujących Polaków.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Pracy trafił już do konsultacji międzyresortowych, które mają potrwać do 22 stycznia tego roku. Jeśli nie będzie większych zastrzeżeń nowa ustawa po-winna obowiązywać jeszcze w tym roku.

NAJWIĘKSZE ZMIANA

Co ma się zmienić? Przede wszystkim każdy ubezpieczony będzie mógł zabrać pieniądze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wpłacić je na konto bankowe, przenieść na Indywidualne Konto Emerytalne lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Biorąc pod uwagę to, że fundusze inwestycyjne ZUS w ciągu ostatniego półtora roku, miały zdecydowanie mniejsze straty niż OFE, propozycja ta wydaje się miarę logiczna. Miałaby ona dotyczyć osób, które ukończą 55 lat i 60 lat (kobiety i mężczyźni). Zy-skają one możliwość przekazania zgromadzonych w OFE pieniędzy do ZUS, a wówczas ZUS będzie im wypłacał emeryturę. Tylko w 2010 roku może z tego skorzystać ponad 250 tysięcy mężczyzn i 100 tysięcy kobiet – osób, które ze względu na pracę w warunkach szczególnych będą mogły skorzystać z emerytur pomostowych.

POWYŻEJ 65 LAT

Druga proponowana zmiana dotyczy osób, które ukończą 65 lat, ale tylko pod warunkiem, że uzyskają emeryturę równą co naj-mniej dwóm minimalnym świadczeniom, czyli powyżej 1350 złotych brutto. Jeśli ubezpieczony będzie miał w ZUS zgromadzony kapitał wystarczający na takie świadczenie, z OFE będzie mógł wypłacić pieniądze i przeznaczyć je na dowolny cel…

Źródłohttps://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/zapowiada-sie-rewolucja-w-emeryturach-28577.html