Kredyt na budowę domu – jakich spodziewać się kosztów

Kredyt hipoteczny to cały katalog kosztów. Składają się na nie odsetki, prowizje, ubezpieczenia, opłaty dodatkowe.

W większości przypadków najważniejszym kosztem są oczywiście odsetki, jednak także inne koszty mogą dla Ciebie wiele znaczyć.

ODSETKI

Zdecydowana większość kredytobiorców w Polsce wybiera zmienne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Wynika to m.in. stąd że oferta naszych banków, jeśli chodzi o kredyty ze stałym oprocentowaniem jest wąska, a oprocentowanie w takiej opcji może być stałe tylko przez 5 lat.

Bank ustala oprocentowanie zmienne doliczając swoją marżę (stałą w całym okresie kredytowania) do rynkowej stopy procentowej. Tą stopą jest zwykle 3 lub 6 miesięczny WIBOR, który może się zmieniać. Dlatego też łączne oprocentowanie  kredytu też może się zmieniać.

Co z tego wynika? Kwota odsetek, którą widać w bankowej symulacji kredytu może się zmienić, bo wynika ona z obecnego oprocentowania. Może zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć! Symulacja jest tylko tak dobra, jak dane wykorzystane do obliczenia wyników.

O czym warto pamiętać? Odsetki to przyszły koszt kredytu – jeśli nadpłacisz lub całkowicie spłacisz kredyt, to ta kwota się zmniejszy!

PROWIZJA

Zanim dostaniesz pieniądze z kredytu w wielu bankach musisz zapłacić prowizję (czasem może ona być doliczona do kwoty kredytu, więc nie będziesz potrzebować dodatkowej gotówki na jaj zapłacenie). Bank oblicza ją mnożąc procentową wartość prowizji, np. 2% razy kwotę kredytu. Dla 200.000zł kredytu wyniesie ona w takiej sytuacji 4.000zł.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Bank chce wiedzieć ile jest warta jest nieruchomość, która kupujesz lub też ile będzie warta, kiedy zostanie wybudowana do końca, bo ma ona być zabezpieczeniem kredytu. Dlatego też wycenia nieruchomość. Koszt zależnie od rodzaju nieruchomości, kwoty kredytu i banku waha się od ok. 150zł do 1000zł.

OPŁATA ZA KONTROLĘ REALIZACJI INWESTYCJI

Kredyt na budowę domu i kredyt na zakup mieszkania od dewelopera są wypłacane w transzach. Przed wypłatą kolejnej transzy bank kontroluje inwestycję, aby sprawdzić jej zaawansowanie. Część banków pobiera opłatę za to opłatę. Może ona wynosić nawet 200zł. To znaczy, że im więcej transz, tym więcej opłat.

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI

Przez cały okres spłaty kredytu musimy opłacać nieruchomości ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych. Można je traktować jako koszt – to bank zmusza nas do jego wykupienia. Z drugiej strony jednak taka polisa ma określoną wartość i każdy posiadacz mieszkania powinien ją mieć. Maksymalny koszt ubezpieczenia to ok. 0,1% wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu rocznie.

UBEZPIECZENIE POMOSTOWE

Docelowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Bank wypłaca jednak kredyt zanim ta hipoteka zostanie wpisana do księgi wieczystej. Dlatego potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia – w okresie od wypłaty kredytu do dnia, kiedy Sąd wpisze hipotekę do księgi wieczystej bank pobierze od Ciebie dodatkową opłatę, tzw. ubezpieczenie pomostowe. Zwykle nalicza je poprzez podniesienie oprocentowania kredytu o ok. 1%, choć zdarzają się stawki zarówno niższe, jaki i dużo wyższe. Im dłużej trwa wpisanie hipoteki, tym więcej zapłacisz za to ubezpieczenie.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Celem takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie Twoich bliskich w wypadku Twojej śmierci. Wymaganą częścią składową oferty niektórych banków jest ubezpieczenie na życie. Jego koszt trzeba zawsze rozpatrywać indywidualnie – oferty bankowe bardzo się różnią w tym zakresie.

OPŁATA ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ KREDYTU

Zawsze możesz szybciej spłacać kredyt po trochu lub w całości. W okresie pierwszych trzech lat część banków pobierze za to prowizję, która może sięgać nawet 3% nadpłacanej kwoty. Po tym okresie banki nie pobierają już opłat.

Rzetelne porównanie ofert kredytowych jest dość trudne. Robiąc takie zestawienie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na oprocentowanie, ale należy pamiętać, że najniższe oprocentowanie nie gwarantuje najtańszego kredytu – trzeba również wziąć pod uwagę ubezpieczenia, prowizję. Co więcej, trzeba zwrócić uwagę zarówno na koszty początkowe, jak i związane z późniejszą obsługą kredytu.